Wie en wat is Ster van het Noorden

Wij, Engelien Hanzens en Tonny Hollander zijn helemaal gegrepen door het Astrovirus. Wij willen niets liever dan iedereen deelgenoot maken van de waarde van de Astrologie.

Ster van het Noorden

De Ster van het Noorden is een Astrologisch centrum, waarin wij voor een breed publiek astrologie op maat kunnen bieden. Dit in de vorm van lessen, workshops, etc. voor mensen die even willen snuffelen tot mensen die een afgeronde studie willen volgen.

Voor beginners is er een tweejaarlijkse route tot basisastroloog. Daarnaast hebben we alles in huis om mensen tot volwaardig praktiserend astroloog op te leiden.

Om te specialiseren en te verdiepen organiseren we workshops en blokken over specifieke onderwerpen. Dit in ruime zin, we kijken waar behoefte aan is. We kunnen hiervoor andere astrologen of mensen met aanverwante disciplines uitnodigen om hun kennis te delen.

Astrologie is een symbolentaal en daarmee een prachtig instrument om onszelf en de wereld werkelijk te leren kennen, in al haar facetten. Niet door daarin iets te veranderen of te ontkennen maar door alles in zijn volheid te mogen ervaren en leven. En het is meer dan enkel kennen, het geeft aan hoe we kunnen ontwikkelen, van vervormde kracht naar kwaliteit, van status quo naar beweging. Het geeft ons inzicht waarom wij op deze wereld zijn, wat onze ziel hier wil leren. Maar ook wat ons gereedschap is om dat doel vorm te geven.

Het helpt ons daarmee ook om te herontdekken wie we in essentie zijn. Zowel wat betreft onze persoonlijkheid als dat wat voorbij de persoonlijkheid is.

Een centrumverschuiving van het geloof dat we een persoon zijn op zoek naar heelheid en ware vervulling naar het weer herkennen dat we de heelheid zijn met daarin een ervaring van ons als persoon.

De horoscoop, de hemelkaart op het moment van onze geboorte, is een energiepatroon. Het geeft onze potentie aan. Door al onze aannames, projecties, zelfbeelden en gedachtepatronen is het zicht op onze essentie vertroebeld.

Als wij onze eigen energie durven leven en de blokkades doorzien kunnen we de weg vrij maken om onze potentie tot bloei te laten komen en te worden wie we werkelijk zijn. Dan kunnen we thuis komen, iets waar we toch allemaal diep in ons hart naar op zoek zijn. Hoe die vervulling eruit ziet is voor iedereen uniek. Het pad waarop wij lopen is voor iedereen een ander pad. Wij kunnen alleen maar ons eigen pad lopen.

De studie van Astrologie licht de sluier op, het geeft inzicht in de richting waarin wij gaan en hoe we dat kunnen doen. Alles is proces en van voorbijgaande aard. Astrologie helpt ons met het waarnemen van onszelf en anderen tegen de achtergrond van ……

 Wat kun je met astrologie? een greep uit de vele mogelijkheden:

·        Psychologisch: welk karakter heb ik; hoe leer ik, verbind ik, etc.

·        Relatie: Wat gebeurt er tussen mensen

·        Spiritueel: waarvoor ben ik op aarde

·        Mundaan: wat gebeurt er in de wereld

·        Medisch: wat is uit balans en kan hersteld worden

·        Electie: wat is het juiste moment voor iets

·        Bedrijfsastrologie: waar heeft een bedrijf rekening mee te houden

Daarmee kan het een prachtig instrument zijn voor bijvoorbeeld, leraren in welk soort onderwijs dan ook, therapeuten, genezers en iedereen die op wat voor manier dan ook werkt met mens (en dier). En natuurlijk voor iedereen die op zoek is naar zichzelf.


Waarom Ster van het Noorden?               


(Wikipedia): De poolster (voor ons in deze tijd is dit Polaris) is de n
aam van de ster die dicht bij het verlengde van de aardas aan de hemelpool ligt. Gedurende de nacht lijken alle sterren door de rotatie van de aarde in een baan om de pool heen te draaien; de Poolster beweegt vrijwel niet zodat hij altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is. De Poolster was, voor de ingebruikneming van elektronische systemen zoals gps, van groot belang voor de navigatie.

Door de precessie  beschrijft de aardas in 25.770 jaar een grote (dubbele) kegel aan de hemel, zodat zowel de noordelijke als de zuidelijke hemelpool in een cirkel bewegen. Hierdoor zullen in de loop van deze periode verschillende sterren de rol van poolster vervullen. Door Polaris wordt tegenwoordig vrij nauwkeurig de plaats van de noordelijke hemelpool aangegeven: zij staat nu (Epoche 2000) op minder dan 1 graad  van de pool, of anderhalf keer de schijnbare diameter van de maan. De kortste afstand van de Poolster tot de noordelijke hemelpool zal worden bereikt in 2102 (0° 27' 31,5" ofwel minder dan de diameter van de maan)

 - De Noordster als symboliek voor een ‘vast punt’ die er is als gids. De Noordster wordt ook wel loodsster genoemd. Een belangrijke symboliek is dat we ons beseffen dat onze kracht in onszelf zit; dat we ons niet hebben te richten op voorbeelden buiten ons, maar ons overgeven aan het allerhoogste in onszelf, aan waarheid, liefde en wijsheid. Wij zijn onze eigen gids.

- Het Centrum heeft als doel om als een Cirkel te werken: Allemaal hebben we onze wijsheid, die we vanuit gelijkwaardigheid met elkaar kunnen delen. Het centrum mag het vaste punt zijn waar vandaan we dit kunnen doen.

 - Het doel is dat iedereen de ruimte krijgt om zijn/haar eigen focus, loodsster te volgen en de richting te kiezen die passend is.

 - En dat wij en iedereen voor elkaar als ‘gids’ mogen dienen om elkaar te voeden en te inspireren op dat pad.

 - Misschien wel een van onze belangrijkste doelen: Het mogen hervinden van ons innerlijke Zelf, het ‘vaste punt’ wat niet veranderlijk is, wat als eeuwige achtergrond onze vrije essentie is. En van waaruit het prachtig is alle vormen, bewegingen, veranderingen, ervaringen enz. te aanschouwen en ten volle te leven…

De horoscoop als symbolentaal voor deze dans van beweging met als thuisbasis ons innerlijke zelf. Waarin we kunnen genieten van ieders unieke dans.

 - Ons centrum is gevestigd in het Noorden. Ster van het Noorden.Wie zijn wij? Even voorstellen.

Engelien Hanzens:

 

Mijn praktijk heet Aardengel en mijn doelstelling is: het wezen dat wij zijn tot uitdrukking te laten komen in het aardse.

Ik ben begonnen met een studie Milieukunde, omdat het goed functioneren van de aarde voor mij erg belangrijk is. Tijdens mijn werk als milieuambtenaar kwam ik erachter dat het functioneren van de aarde alles met het functioneren van mensen te maken heeft, waardoor ik me ook geschoold heb in de psychologie van de mens. Daar bleek mijn interesse veel meer te liggen.

In het jaar 2000 ben ik afgestudeerd voor transpersoonlijk therapeut. Met de ontdekking van de astrologie bleek ik mijn ware roeping gevonden te hebben. Ik heb een opleiding gedaan en cursussen op het gebied van medische- en spirituele astrologie, relatietherapie en intuïtieve ontwikkeling gevolgd. Daarnaast heb ik de basisopleiding familieopstellingen bij het Hellingerinstituut afgerond. Opstellingen met horoscopen blijkt een hele werkzame combinatie.

 

 

 Op het moment dat de astrologie in mijn leven kwam gingen er nieuwe vensters open. Een venster op mezelf, waardoor ik mezelf kon zien voor wie ik werkelijk was. Met mijn potenties, mijn leerdoelen, mijn moeites en mijn kwaliteiten. En een venster op de wereld. Alsof ik me tot dan toe had opgesloten in mijn huis en daarna kon zien dat er ook een buitenwereld is. Het was een verademing…. er klopt veel meer dan ik dacht. En een bevrijding…….van mijn tot dan toe beperkte blik.

Het is een taal waarmee ik vollediger kan zijn, waarin alles wat ik ben, voel, ervaar en meemaak er kan zijn en betekenis krijgt. Een taal waarmee de onderzoeker in mij mee aan de slag kan, het onderzoek naar het hoe en wat van het menselijk functioneren, niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op spiritueel niveau, en mogelijk daar nog aan voorbij.


 Tonny Hollander:

 Mijn missie: “Vrij Leven – Zijn wie je Bent”

Na een opleiding tot grafisch vakvrouw en 3 jaar in een drukkerij te hebben gewerkt, ben ik allerlei studies gaan doen in de richting van de natuurgeneeskunde. De interesse in deze richting bracht me tot een opleiding iriscopie, kruidenleer en voedingsdeskundige. Het holistische beeld heeft me in alle facetten altijd geboeid, dus bij 1 richting is het nooit gebleven. Na de opleiding vegatest in Duitsland heb ik de opleiding tot klassiek homeopaat afgerond, waarna de astrologie opleiding volgde. Vanaf 1990 heb ik een eigen praktijk waarin ik steeds tijdelijk even mee mag lopen op het levensavontuur van mensen. Met behulp van magnetiseren, EMDR, bovengenoemde studies en gesprekken. 

De zoeker in me naar de waarheid achter alles, heeft me levenslang nieuwsgierig gemaakt om horizonten te verkennen waar ik dát hoopte te vinden waarvan ik niet eens wist wát ik nou eigenlijk zocht. Er was een innerlijk heimwee-gevoel naar ‘iets’ wat ik niet kon benoemen. Wat mij in mijn zoektocht zo heeft geraakt, en verwonderd is dat door te onderzoeken (of dit nu de visies zijn van het sjamanisme, natuurvolkeren, religie, de wetenschap, de levens en wijsheden van inspirators) zij steeds wijzen naar hetzelfde simpele feit: Zonder identificatie met ‘iets’ en dus ook al die thema’s die we meedragen, IS onze ware essentie vrijheid, liefde, vreugde en geluk. Meer en meer blijven deze inzichten niet alleen mentaal, maar worden ook in het hart ervaren.

 Astrologie is voor mij een perfect instrument om inzicht te krijgen in wie we zijn als persoon, en wat het nou is wat als het ware als een sluier voor ons ware zelf zit, en hoe we ons daarvan kunnen bevrijden. En daarnaast om te herontdekken wie we zijn we voorbij de persoon. ‘We zijn wat we zoeken’.

Vanaf 2010 is de praktijk van naam veranderd in “Vrij Leven”. Dit als eigen levensrichting en om hierin, wie dat maar wil, mee te laten bewegen. Dát te helpen doorzien en los te laten, wat “Vrij Leven” in de weg lijkt te staan. Astrologie, in combinatie met gesprekken, meditatie en zelfonderzoek, is voor mij vanaf die tijd de richting geworden om inzicht te mogen bieden. Het overdragen en delen van astrologie kennis, voelt voor mij als een ware passie, een pelgrimstocht in de ander en mezelf.

 

 

Klik voor ons privacy beleid op onderstaande link: