Opleiding

Ons uitgangspunt is dat we een centrum willen zijn voor iedereen die met Astrologie aan de slag wil. Of het nu gaat over de eigen ontwikkeling of over werken met anderen (bijv. therapeuten, docenten, personeelsmedewerkers, en (alternatieve) genezers. Astrologie is een symbolentaal en daarmee een prachtig instrument om onszelf en de wereld werkelijk te leren kennen, in al haar facetten. We maken daarbij graag gebruik van middelen die hieraan ondersteunend bijdragen.

 1. De opleiding:

 2 Jarige opleiding tot Basis-astroloog

Hierin leer je de symbolentaal van de astrologie zodat je er mee kunt werken. Het eerste jaar leer je de bouwstenen en hun symboliek, het tweede jaar leer je combineren en thema’s te vinden, zodat je een meer geïntegreerde duiding kunt maken. Als rode draad door de opleiding heen zal gespreksvoering en zelfinzicht uitgebreid aan de orde komen. Hierin is vooral de eigen horoscoop het lesmateriaal.

De opleiding is bedoeld voor mensen die werkelijk astrologie willen leren. Er wordt daarom vanuit gegaan dat mensen er ook thuis tussen de lessen in echt mee aan de slag gaan. Huiswerkopdrachten over je eigen horoscoop zullen hierbij behulpzaam zijn.

Vervolgopleiding

Met de basisopleiding als ondergrond kun je verder studeren voor praktiserend astroloog. Daar horen een paar vaste thema’s bij die in kopje 2 met een sterretje zijn aangegeven. Voor wie wil, kan dit leiden tot een examen tot erkend praktiserend astroloog.

Dit kan eventueel bij ons of we kunnen kijken waar je door kunt stromen mocht dit passender voor je zijn. Je wordt erkend astroloog als je slaagt voor het landelijk examen. Hiervoor zul je een aantal werkstukken en een aantal consultverslagen alsmede een geluidsopname moeten overleggen. Voor exameneisen zie de landelijke examenregeling.

 

 

2. Workshops/dagen:

Naast de basis opleiding zullen er steeds themadagen, workshops, opstellingendagen, blokken van dagen georganiseerd worden op allerlei gebied. Je kunt hier bijv. denken aan allerlei specialisaties. Natuurlijk komen veel van deze thema’s al in de opleiding aan bod, maar om echt te verdiepen en te specialiseren kun je kiezen voor bijv.:

 

* Spirituele astrologie

De psychologische astrologie leert je vooral wie je bent als persoonlijkheid, je karakter, je rode draden  etc.

De spirituele astrologie gaat een stapje dieper. Hier leer je vooral: wie ben ik nu eigenlijk echt in essentie? Wat is mijn werkelijke zielendoel? Wie ben ik ook voorbij de persoon? Waar ligt mijn innerlijke vervulling en mijn ware Thuis? 

Hoe kan de persoonlijkheid daar dienend of misschien juist remmend in ervaren worden? En hoe kunnen  beide stukken naast elkaar bestaan? Waarin zowel de persoon als je ware essentie volledig kunnen stromen. Dit komt ook in de basis aan bod. 

- Zwarte lichten 

- Knopenkruis 

- Evolutionaire astrologie

  

* Prognose

Hoe duidt je in een horoscoop wat de thema’s van nu zijn? Of ook: waarom gebeurt dit nu? Je leert  terug/vooruit kijken in de tijd, planeten te volgen die inzicht bieden in het hoe en waarom.

  - Transits

  - Progressies

  - Solaar

Gespreksvoering over dit onderwerp zal hoog in het vaandel staan. Wij als astroloog zijn geen waarzeggers, maar kunnen wel de thema’s benoemen die gevraagd worden.

  

* Relatie astrologie

Dit is echt wel een blok van een jaar. Hierin leer je op allerlei lagen de horoscoop van welke relatie dan ook te duiden.

  - Het eigen relatiethema

  - Vergelijking

  - Synastrie

  - Composiet

  - Combine

  - Draconische horoscoop

  Ook zal in dit blok aandacht worden besteed aan gespreksvoering binnen een relatieduiding.

  

Ouderbeelden/  Ontwikkelingsfasen in een mens

Bijv. voor ouders, leraren, therapeuten?

Hoe kun je in een horoscoop zien hoe de beleving van jou is geweest m.b.t. de ouders: wat voor voorbeeld  wilde je vooral meekrijgen, en wat heb je meegekregen? Hoe was de tijd voor, tijdens en na de bevalling? En wat voor invloed heeft dit op rode draden/thema’s in het leven van jou (gehad)?

Hoe zijn de fasen van het jou tot de schooltijd doorlopen? Orale fase, anale fase, enz.. Hoe kun je een kind het beste helpen tot een uniek individu, passend bij zijn/haar eigen ik? Waarin kun je als ouder, leraar of therapeut ondersteunend zijn?

  

Leren, beroepskeuze

Bijv. voor leraren of ouders

Hoe leer je? Hoe neem je kennis tot je? Hoe verwerk je het? Hoe maak je het tot een visie? En hoe laat je weer los wat losgelaten mag worden? Welke richting past bij je? Waar zitten je bewuste en onbewuste talenten? Waar wordt jij blij van om te delen met de wereld? Waar liggen je passies?

  

Verbinden, relateren

Hoe verbind je je met de ander? Wat zoek je eigenlijk in het contact/relatie met de ander? Waar liggen  eventuele blinde vlekken of aandachtspunten die jouw manier van verbinden kunnen verhelderen?

  

Familiethematiek


Herken je dat je soms denkt: jeetje, ik kom steeds thema’s tegen die mijn opa ook al had? Of: Ik reageer al net zo als mijn moeder?

Uit de horoscoop kun je heel veel informatie halen over de thema’s die al in jou waren toen je geboren werd… Als het ware draag je het familiethema in je mee. Jij mag via inzicht, of bewustwording ervan anders mee om gaan…

Via opstellingen, kennis van de centauren leer je hier mee te werken.


Mineure aspecten

We gebruiken in de astrologie opleiding de majeure aspecten. Dit geeft een prachtig beeld van hoe de  planeten (innerlijke sub-personen in jou) met elkaar communiceren.

Buiten de majeure  aspecten zijn er ook nog heel veel mineure aspecten. Deze geven elk ook weer andere potenties en inzichten.

  

Ongeaspecteerdheid

Wat betekent het als een   planeet ongeaspecteerd is? Natuurlijk komt dit thema in de opleiding aan bod.. Maar er is zoveel over te vertellen, dat dit ook wel een dag/dagen waard is om echt diep te onderzoeken.

  


Bij interesse in onderstaande onderwerpen wordt gekeken of we dit zelf zullen delen met jullie of dat we hiervoor iemand anders uitnodigen die hierin gespecialiseerd is.

Plutoïden

Pluto in de horoscoop is een belangrijke aanduider van essentiële thema’s. Maar eigenlijk is hij de  wegbereider voor meerdere plutonische invloeden, weergegeven door de plutoïden. Elke plutoïde heeft een eigen bijdrage bij deze thema’s. Deze kunnen we verder onderzoeken.

  

Planetoïden

Tussen Mars en Venus bevindt   zich de asteroïdengordel, een ring vol met brokstukken. Een aantal van deze  brokstukken zijn benoemd en hebben hun betekenis voor de astrologie al laten zien. Zij vormen een verbinding tussen het persoonlijke en het maatschappelijke. Ze kunnen ons naast de Maan en Venus ook veel leren over onze vrouwelijke kanten.

 Uurhoekastrologie

Elk moment heeft een eigen horoscoop. De horoscoop van een gebeurtenis noemen we een uurhoek. We krijgen daarmee specifieke informatie over de gebeurtenis en de tendensen daarvan. Er zijn ook vragen-uurhoeken, deze geven informatie rondom de vraag en ook over de tendensen.

  De oprichtingshoroscoop van een land of bedrijf geeft ook informatie over dat land of over dat bedrijf. 

 

Orakelen

Met behulp van astrokaarten kan à la de Tarot ook inzicht en aanwijzingen tot handelen worden verkregen in een bepaalde situatie.

  Verdieping

Elke symboliek kent een grote verscheidenheid aan uitdrukkingsmogelijkheden. In de opleiding behandelen we   deze symbolen, maar het kan heel verhelderend en vruchtbaar werken om je eens nader te verdiepen in bijvoorbeeld de planeet Venus, of het twaalfde huis.

  

 

… En vele andere onderwerpen!!!!!.... Ook aanverwante onderwerpen die buiten astrologie vallen maar wel een waardevolle aanvulling kunnen zijn zullen aan de orde komen.

Sommige blokken/dagen organiseren we zelf. Maar we zullen ook andere astrologen vragen hun kennis te komen delen voor de specialisaties.

 

Zelfinzicht:

Hoe kun je echt inzicht in de ander krijgen, de thema’s ontdekken, rode draden zien, als je die eerst ook niet in jezelf ziet? Zelfonderzoek, zelfinzicht, neutraal oordeelloos naar jezelf en de ander durven kijken, en inzien dat alles, maar dan ook alles ook in onszelf zit. “Zo buiten zo binnen, zo boven, zo beneden…”

We zullen daarom steeds terugkerend veel dagen of dagdelen organiseren waarin we als kring via opstellingen, meditaties, natuurlijk m.b.v. de horoscoop op zelfonderzoek gaan, met als doel onszelf te bevrijden van de sluiers die ons ware zelf lijken te verhullen. 

Door de toeschouwer te worden i.p.v. het lijdend slachtoffer creëren we afstand en kunnen we thuiskomen. En door te zien dat alle menselijke eigenschappen ook in onszelf zitten, is het geen opdracht meer om de ander te accepteren in wie hij/zij is. Dan is er een natuurlijke compassie en begrip voor de ander en jezelf.

“Verbeter de wereld, en begin   bij jezelf”, of “Ware vrede begint in jezelf” zijn mooie spreuken, en kunnen tot werkelijkheid gemaakt worden. 

 

- Meditatiedagen of dagdelen

Via meditatie en zelfonderzoek (met behulp van inzichten en wijsheden van veel inspirators die de wereld kent/heeft gekend) je ware Zelf en Thuisbasis herontdekken.

  

- Familie- en horoscoop  opstellingen

Alles is energie en alles vormt patronen.

Door opstellingen kunnen we verstoringen in de patronen inzichtelijk maken en wellicht een beetje bijsturen in de goede richting.3. Horoscoopgroepjes:

Voor wie te veel al weet van astrologie om echt nog met de basis opleiding mee te doen, maar die meer zou willen oefenen, weten, sparren met anderen, of nog ontbrekende stukken in de astrologie wil leren, daar bieden we de mogelijkheid om groepjes te gaan formeren die ongeveer op hetzelfde niveau met elkaar zitten. Van en aan elkaar leren. Elkaar inspireren en verder groeien.

Onder leiding van Engelien of Tonny kunnen we deze groepjes gaan vormen en van start gaan.

Ook hier: " Astro op maat": We kunnen groepjes maken voor bijv.:

- Mensen die de astrologie alleen voor zichzelf willen gebruiken voor zelfinzicht en om er hobbymatig meer van te willen leren

- Mensen die de astrologie echt willen gaan gebruiken als instrument binnen hun professie, of die astrologie tot hun professie willen maken.

Hoe serieuzer de passie is om echt astroloog te worden, hoe meer er ook werkelijk getoetst zal worden, en ook verlangt zal worden om thuis te oefenen en er echt mee bezig te zijn.


 Klik voor ons privacy beleid op onderstaande link: